پوستر فیلم  پله گربه بی دم

پله گربه بی دم

محصولسوئد
انیمیشن «پله گربه بی دم» داستان «پله» گربه ای است که بدون دم به دنیا آمده است. او توسط خانواده ای ساکن در اوپسالا نگهداری می شود. او در میان دیگر گربه‌ها، به ویژه «مانس» دم دراز که بی رحمانه او را اذیت می کند، تبدیل به موضوع بحث شهر می شود. «مانس»، «پله» ساده لوح را فریب می دهد تا برای یک گربه ماده جوان به نام «ماجا گرادنوس» آواز بخواند، به این امید که صاحبان «ماجا» از زوزه کشیدن گربه متنفرند و «پله» را با آب خیس می کنند و «ماجا» به این صورت تحت تاثیر قرار می گیرد.
Jan GissbergStig Lasseby
Stig Lasseby
Leif Krantz
Berndt Egerbladh