پوستر فیلم  رویا سوار

رویا سوار

محصولآمریکا
انیمیشن سریالی «رویا سوار» داستان دختر نوجوانی به نام «لاکی» است که مادرش را سال هاست از دست داده و اکنون به خاطر شغل پدرش، همراه او به شهر کوچک میراندرا نقل مکان می کنند. در آن جا پیش از آن که بتواند دوستانی پیدا کند، با اسبی رام نشدنی و آزاد به نام «اسپریت» دوست می شود. بعد از دوستی با «اسپریت» دوستانی به نام های «پرو» و «ابیگیل» نیز پیدا می کند که با هم همراه اسب هایشان به ماجراجویی می پردازند.
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
  • فصل چهارم
  • فصل پنجم
  • فصل ششم
  • فصل هفتم
  • فصل هشتم
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی