پوستر فیلم  ژیلیگو

ژیلیگو

انیمیشن «ژیلیگو» در مورد چهار دوست به نام های «گوگو» «رورو» «پاپا» و «جوجو» است که در هر قسمت از این انیمیشن با شیطنت هایی که دارند اتفاقات مختلفی را به وجود آورده که باعث دردسر های بزرگی می شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Nicholson N.f
Nicholson N.f