پوستر فیلم  سفر به ماه

سفر به ماه

انیمیشن «سفر به ماه» درباره یکی از محبوب ترین کتاب های کودکان است. «پیت کوچولو» با آقای «زومزمن» و «مرد شنی» همراه می شود تا خواهر کوچک خود را از دست «مرد بد ماه» نجات دهد.
Ali Samadi Ahadi
Armin HofmannAli Samadi Ahadi
Ali N. Askin