پوستر فیلم  بازرس فویل

بازرس فویل

محصولانگلیس
سریال «بازرس فویل» در زمان جنگ جهانی دوم در انگلستان رخ می دهد. در هر قسمت از این مجموعه، حوادث جنایی اتفاق می افتد که باید این بازرس، با هوش و توانایی خود به بررسی علت وقوع جنایت و دستگیری عاملان بپردازد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی