پوستر فیلم  خرچنگ سیاه

خرچنگ سیاه

محصولسوئد
فیلم «خرچنگ سیاه» داستان یک ماموریت در قلب ماموریتی دیگر است. «کارولین اد» مادری است که برای نجات دخترش مجبور به پذیرش یک ماموریت خطرناک می شود. او به همراه پنج اسکیت باز دیگر باید از مجمع الجزایر پوشیده از یخ استکهلم عبور کنند تا بسته ای محرمانه که می تواند منجر به پیروزی در جنگ شود را به یک پایگاه تحقیقاتی در پشت خطوط دشمن تحویل دهند.
Adam Berg
Kristofer Nordin