پوستر فیلم  جومانجی

جومانجی

محصولآمریکا
فیلم «جومانجی» درباره یک خواهر و برادر به نام های «جودی» و «پیتر» است. هنگامی که آن ها یک بازی مسحور شده را پیدا می کنند که در را به یک دنیای جادویی باز می کند، ناخواسته «آلن» یک مرد بزرگسال که به مدت 26 سال در بازی به دام افتاده است را آزاد می کنند. تنها امید «آلن» برای آزادی کامل، پایان دادن به بازی است.
فیلم‌های پیشنهادی
Joe Johnston
William TeitlerScott Kroopf
James Horner
Robert Dalva