پوستر فیلم  کیمیا

کیمیا

محصولایران
فیلم «کیمیا» از آغاز جنگ تحمیلی شروع می شود. همسر «رضا» باردار است و باید جراحی شود. رضا او را به بیمارستان می‌ رساند اما خود به اسارت نیروهای دشمن در می آید. همسر «رضا» حین عمل جراحی فوت می کند و «شکوه» که جراحی را انجام داده، بچه متولد شده را نجات داده و به سرپرستی می گیرد.