پوستر فیلم  روز فرشته

روز فرشته

محصولایران
فیلم سینمایی «روز فرشته» درباره مردی به نام «نیت‌ الله» است که فردی ثروتمند و در عین حال پول دوست و خسیس است. او برای رسیدگی به پرونده یکی از همکارانش بنام فرزین به دادگاه می‌ رود. او در جریان مشاجره با فرزین و پرتاب شدن کیفش بر روی مجسمه ساختمان، به بالای مجسمه رفته و ناگهان سقوط می‌ کند و پس از جدا شدن روح از بدنش با پری آشنا می‌ شود.