پوستر فیلم  کوچه کابوس

کوچه کابوس

محصولآمریکا
فیلم «کوچه کابوس» درباره مردی تنها به نام «استنتون» است که به عنوان کارمند در یک کارناوال سالانه مشغول به کار می شود. او به زودی با استفاده از یک دفترچه اسرارآمیز، ثروتمندان را فریب می دهد و در این راستا از یک روانپزشک خطرناک کمک می گیرد.