پوستر فیلم  دزد و پری 2

دزد و پری 2

محصولایران
فیلم «دزد و پری 2» داستان ماجراهای عجیب یک پدر است که به نوعی خود را دانشمند فرض می‌ کند. او مدعی شده که قرص‌ هایی برای رشد و فعالیت سریع کودکان اختراع کرده است و در پی این اختراع اتفاقات جالبی رخ می دهد.
حسین قناعت
بهروز مفید
حسین قناعت