پوستر فیلم  بیدارشو آرزو

بیدارشو آرزو

محصولایران
فیلم سینمایی «بیدارشو آرزو» داستان آموزگار جوان روستایی در حاشیه شهر بم را روایت می‌ کند. پس از زلزله و بیرون آمدن او از زیر آوار، متوجه می شود که همکارش فوت شده است. به همین علت او به سوی شهر راه می‌ افتد تا برای اهالی آن مکان کمک بیاورد. اما با رسیدن به شهر ناباورانه در می‌یابد، که فاجعه اصلی در آن جا رخ داده‌ است.
کیانوش عیاری
کیانوش عیاری