پوستر فیلم  رد پول

رد پول

محصولدانمارک
سریال «رد پول» در مورد یک شرکت بزرگ انرژی پایدار دانمارکی است که پیشرفت و ترقی مشکوکی داشته است. مشکل هنگامی آغاز می شود که جسد یکی از کارمندان شرکت پیدا می شود و کارآگاه «جاستسن» شروع به تحقیقات در مورد این شرکت می کند.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر