کلمبوس
بستن
پوستر فیلم  کلمبوس

کلمبوس

محصولایران
فیلم «کلمبوس» ماجرای خانواده‌ ای که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند و چندین سال در انتظار اقامت در این کشور هستند که یکی از اعضای فامیل قرار است برایشان این کار را انجام دهد با تغییر رئیس جمهور و تصویب قانون جدید منع مهاجرت ایرانی‌ها درگیر مشکلاتی می‌شوند.