پوستر فیلم  آخرین امپراطور

آخرین امپراطور

فیلم «آخرین امپراطور» درباره زندگی «پويی»، امپراطور سابق چين است که قصد خودکشی دارد اما در این مسیر ناکام می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Bernardo Bertolucci
Jeremy Thomas
David Byrne
Gabriella Cristiani