پوستر فیلم  بینا و دینا

بینا و دینا

محصولایران
انیمیشن «بینا و دینا» داستان دختربچه ای در سال های 1350 به نام «بینا» است که هر روز اتفاقات تلخ و شیرینی را برای «دینا» تعریف می کند. دینا کرم سبز و کوچولویی است که توسط پسرک کوچکی که مادر و پدرش در زندان ساواک اسیر شده اند، در روز تولد «بینا» به او هدیه داده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر