پوستر فیلم  مسیر سبز

مسیر سبز

محصولآمریکا
فیلم «مسیر سبز» داستان مردی به نام «پل اجکامب» سرنگهبان بخش محکومان مرگ یک زندان ایالتی است. زمانی که او متوجه می شود که یکی از زندانیان سیاه پوست تنومند و قوی هیکلی به نام «جان کافی»، به اتهام قتل دو دختر بچه به اعدام محکوم شده. ناامیدانه تلاش می کند تا او را از محکومیت نجات دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Frank Darabont
David ValdesFrank Darabont
Frank Darabont
Thomas Newman
Richard Francis-Bruce