پوستر فیلم  پناه آخر

پناه آخر

محصولایران
سریال «پناه آخر» داستان دو بردار و مهاجرت است که چالش میان برادر بزرگ تر با برادر کوچک تر باعث مهاجرت او از ایران می شود تا آن که پس از چند سال فرزندش برای پیگیری ماجرایی به ایران باز می‌ گردد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
داریوش یاری
داوود شاه بابایی
صادق خوشحال