پوستر فیلم  پاییز حرم

پاییز حرم

محصولایران
مستند «پاییز حرم» روایتی از ناگفته های حادثه تروریستی شاهچراغ است. چهارم آبان بود که صدای رگبار گلوله در حرم شاهچراغ پیچید و یک ایران، عزادار چادر های خونین و کودکان بی جان روی زمین افتاده شدند. همزمان با چهلم شهدای شاهچراغ، مستند «پاییز حرم»، برای نشان دادن مظلومیت شهدای شاهچراغ، به نمایش در آمد.
علی خسروی
مصطفی خیرپور
محمد ثقفی