پوستر فیلم  قرعه کشی بانک گردشگری (توبانک)_مرحله دوم

قرعه کشی بانک گردشگری (توبانک)_مرحله دوم

محصولایران
ویژه برنامه قرعه کشی بانک گردشگری (توبانک)_مرحله دوم، شعبه مجازی «بانک گردشگری». این ویژه برنامه قرعه کشی مربوط به نصب برنامه مخصوص بانک گردشگری «توبانک» است. طبق قرار قبلی در این محتوا به 5 نفر از افراد خوش شانس جایزه بلیط سفر به جام جهانی قطر داده می شود. چه کسی در این قرعه کشی بهترین شانس را دارد؟