پوستر فیلم  توطئه اشلون: شبکه جهانی

توطئه اشلون: شبکه جهانی

محصولآمریکا
فیلم «توطئه اشلون» درباره «مکس» تکنسین امنیت دسترس به اطلاعات شبکه ای است که تلفن همراه مشکوکی به آدرس اتاق وی در هتل محل اقامتش ارسال می شود. پیامک های این تلفن همراه از طرف شخصی است که به نظر می رسد همه جا مکس را زیر نظر دارد. پیروی «مکس» از پیام های کوتاه سبب موفقیت او روی یک دستگاه بخت آزمایی می شود. به تدریج مقامات هتل نسبت به رفتار او مشکوک می شوند.
فیلم‌های پیشنهادی