پوستر فیلم  استاد بزرگ

استاد بزرگ

فیلم «استاد بزرگ» داستان زندگی پر فراز و نشیب استاد هنرهای رزمی وینگ چون، «ایپ من» است که از دهه 1930 و جنگ بین چین و ژاپن تا مرگ او را روایت می کند. او مردی است که به «بروسلی» هنرهای رزمی را آموزش داده است.
فیلم‌های پیشنهادی