پوستر فیلم  دو چشم بی سو

دو چشم بی سو

محصولایران
فیلم «دو چشم بی سو» داستان زندگی پسر نابینا ای است که در حرم امام رضا شفا می گیرد، هم چنین این فیلم عقاید مذهبی ایرانیان و جنگ هشت ساله ایران را در قالب داستان زندگی این پسر مورد بررسی قرار می دهد.
محسن مخملباف