پوستر فیلم  شاهین مالت

شاهین مالت

محصولآمریکا
فیلم «شاهین مالت» داستان کارآگاه خصوصی «ساموئل اسپید» است که با شریک خود «مایلز آرچر» یک آژانس کارآگاهی در سانفرانسیسکو دارند و در پی دنبال کردن پرونده ای، با سه مجرم عجیب و غریب مواجه می شوند که قصد به‌ دست آوردن مجسمه ای گرانبها معروف به «شاهین مالت» را دارند.
فیلم‌های پیشنهادی
John Huston
Hal B. Wallis
John Huston
Adolph Deutsch
Thomas Richards