پوستر فیلم  کیمیا و خاک

کیمیا و خاک

محصولایران
فیلم «کیمیا و خاک» به کارگردانی «عباس رافعی» درباره پنج گروهی است که می‌ خواهند با آخرین پرواز از ایران خارج شوند اما سرنوشت آن ها به هم گره می‌ خورد و در این میان یکی از ماموران اصلی ساواک در جستجوی مدرکی است که هویت مخالفان را می‌ تواند فاش سازد.