پوستر فیلم  تولد یک قهرمان

تولد یک قهرمان

محصولآمریکا
فیلم «تولد یک قهرمان» داستان «میکی کلی» یکی از اولین آمریکایی های دارنده کمربندهای مشکی در رشته «جیو جیتسو برزیلی» است. او طی اتفاقی از همه رویاهایی که دوست دارد دور می شود و وارد مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی غیرقانونی می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Alex Ranarivelo
Ali AfsharPaul J. Alessi
Austin Wintory
Brett Hedlund