پوستر فیلم  سیب و سلما

سیب و سلما

محصولایران
فیلم «سیب و سلما» داستان طلبه ای است که در شهر درس دین خوانده است. او می خواهد به خواستگاری دخترخاله اش برود که در روستا زندگی می کند. در بین راه اتفاقاتی برایش می افتد تا اینکه از روی حواس پرتی درون باغ مردم وضو گرفته و نماز می خواند و از درختش سیب می خورد.