پوستر فیلم  پیله و پروانه

پیله و پروانه

محصولایران
فیلم «پیله و پروانه» به کارگردانی «محمد صالحی‌نژاد» درباره «پروانه» کودکی هشت ساله است که به دلیل معلولیت از ناحیه پا قادر به تحصیل و حضور در مدرسه نیست و «یاور» دانش آموز کلاس دوم، تصمیم می گیرد که به فاطمه خواندن و نوشتن بیاموزد.