پوستر فیلم  آتش سرد

آتش سرد فصل 1 قسمت 30

محصولایران
سریال «آتش سرد» درباره شخصی به نام «فرید» است که طی حادثه ای پدر و مادر خود را از دست می دهد و وارث نیمی از کارخانه ای بزرگ می شود. «محسن تاجیک» شوهر عمه فرید، متوجه دستکاری در حساب های مالی کارخانه می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر