پوستر فیلم  بچه های بوستان

بچه های بوستان

محصولایران
سریال «بچه های بوستان» داستان خانواده «مظفری» است که قصد دارند تعطيلات نوروز را به شمال کشور بروند. «صیام» پسر خانواده و «تیام» دختر خانواده هر کدام برای سفر برنامه ریزی کرده اند. اما ورود يک ميهمان ناخوانده سفر آن ها را بر هم می زند. «صیام» به کمک دوستانش در محل به دنبال راهی هستند تا ميهمانان را راهی ديار خود کنند و هر نقشه ای که می کشند، ماجرايی تازه شکل می گيرد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
مسعود فرخنده
حسن احمدی
اكبر روح