پوستر فیلم  شیخ بهایی

شیخ بهایی

محصولایران
سریال «شیخ بهایی» عنوان مجموعه ای است درباره زندگی «شیخ بهایی»، یکی از عالمان دوره صفویه که اتفاقاتی در طول زندگی برای وی رخ داده است را تا سال های پایانی عمرش به تصویر می کشد. نقش اصلی این سریال را «علی نصیریان» و کارگردانی کار به عهده «شهرام اسدی» می باشد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر