پوستر فیلم  دیوانه از قفس پرید

دیوانه از قفس پرید

محصولآمریکا
در فیلم «دیوانه از قفس پرید» «جک نیکلسون» را به جرم داشتن رابطه جنسی با دختری پانزده ساله دستگیر می‌ کنند. از آنجایی که احتمال می‌ رود وی برای اجتناب از اعمال شاقه، تمارض به داشتن بیماری روانی می‌کند، وی به حکم دادگاه برای بررسی وضعیت روانی‌ اش به تیمارستان ایالتی فرستاده می‌ شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Milos Forman
Michael DouglasSaul Zaentz
Jack Nitzsche