پوستر فیلم  کتونی سفید

کتونی سفید

محصولایران
فیلم «کتونی سفید» داستان زندگی معلمی است که برای تدریس به جنوب کشور می رود ولی متوجه می شود که یکی از دانش آموزانش در کار قاچاق مواد مخدر است و تلاش می کند او را از این راه نجات دهد.