پوستر فیلم  آخرین جنگجو

آخرین جنگجو

فیلم «آخرین جنگجو» درباره یک پسر معمولی به نام «ایوان» است. او از مسکو به دنیای خیالی بلگووری منتقل می شود. در این جهان موازی که شخصیت های افسانه های روسیه زندگی می کنند، جادو جزء جدا نشدنی زندگی روزمره است و استدلال ها با کمک شمشیر حل می شوند.
فیلم‌های پیشنهادی