پوستر فیلم  فاصله ها

فاصله ها

محصولایران
سریال «فاصله ها» با کارگردانی «حسین سهیلی زاده» درباره فردی به نام «محسن کریمی» است. او فردی مذهبی و خوش نام در محل و مورد اعتماد همگان و محل رجوع اهالی برای حل مشکلاتشان است. او متوجه سستی ایمان پسرش، سعید در نماز و تکالیف شرعی شده و راه چاره ای می جویدکه در ادامه در یک حادثه متوجه می شود این تفاوت ها با پسرش خیلی بیشتر از این نگاه های کوچک است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر