پوستر فیلم  بی صدا فریاد کن

بی صدا فریاد کن

محصولایران
سریال «بی صدا فریاد کن» از جایی شروع می شود که فردی پس از انتقال به یک بیمارستان نظامی بر اثر مصرف قرص ‎های اکس از دنیا می رود. سرهنگ باقری علت مرگ بیمار را جویا می شود و دکتر «لیلا افخمی» افسر نیروی انتظامی در آن بیمارستان، گزارش خود را نسبت به تولید نادرست و بی ‎رویه قرص های اکس ارائه می ‎کند. از این جهت خود او، از سوی سرهنگ باقری مامور رسیدگی به این پرونده می ‎شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر