پوستر فیلم  تئوری

تئوری

محصولهند
فیلم «تئوری» داستانی حساس درباره شجاعت اخلاقی و آشفتگی عاطفی است. مرد میانسالی به نام «آپا توزا» معلم ریاضیات مشهور در کونکان است که شعار «اگر نمی توانید صداقت را در خانه خود پرورش دهید، هیچ حق اخلاقی ندارید که چنین ارزش هایی را برای جامعه تبلیغ کنید» را در تمام زندگی خود مجسم کرده است. او به شدت به نوه اش «وکراتوند» که در ریاضیات برتر است علاقه دارد. به طور تصادفی، «آپا» با یک حقیقت اعصاب خردکن مواجه می شود که «وکراتوند» از راه های ناعادلانه موفق بوده است.
Vivek Wagh
Vivek KajariaNilesh Navalakha
Shekhar Dhavalikar
Shailendra Barve
Mayur Hardas