پوستر فیلم  شیر تو شیر

شیر تو شیر

محصولایران
فیلم «شیر تو شیر» داستان مردی بنام «فضل الله» است که همسرش را هنگام زایمان از دست می‌ دهد. فضل الله درگیر بزرگ کردن «امیرعلی» و گرفتن شیر از زنان شیرده روستا برای زمان گرسنگی امیرعلی است.