پوستر فیلم  دادگاه شیکاگو هفت

دادگاه شیکاگو هفت

فیلم «دادگاه شیکاگو هفت» روایتی واقعی از دادگاه هفت نفر از لیدرهای جنبش مخالفت جنگ ایالات متحده علیه ویتنام است که به اتهام عبور از مرزهای ایالتی به قصد شورش تحت محاکمه قرار گرفتند.
فیلم‌های پیشنهادی
Aaron Sorkin
Matt JacksonMarc Platt
Aaron Sorkin
Daniel Pemberton
Alan Baumgarten