پوستر فیلم  یک قطار شلوغ به مقصد آستوریاس

یک قطار شلوغ به مقصد آستوریاس

محصولاسپانیا
فیلم «یک قطار شلوغ به مقصد آستوریاس» «A todo tren Destino Asturias» درباره شخصی به نام «ریکاردو» است. او طی ماجرایی مجبور می شود تا گروهی از کودکان را با قطار به یک اردو به مقصد آستوریاس همراهی کند. در بین راه پدر بزرگ یکی از این بچه ها به همراه وی از قطار پیاده شده و از قطار جا می مانند و این شروع تازه ای از ماجرا است.
فیلم‌های پیشنهادی