دارکوب
بستن
پوستر فیلم  دارکوب

دارکوب

محصولایران
فیلم «دارکوب» داستان زنی معتاد است که همسرش او را رها کرده و مجددا ازدواج کرده‌ است. زن معتاد که به او دروغ گفته شده‌ که فرزندش مرده، متوجه می‌شود کودکش زنده است. حالا او می خواهد دخترش را پس بگیرد.