پوستر فیلم  آتش خشم

آتش خشم

فیلم «آتش خشم» درباره فردی به نام «شان» است که یکی از بهترین نیروهای پلیس شناخته می شود. او بسیاری از پرونده های جنایی را حل کرده و شاگرد او یائو کانگ گو برای او احترام زیادی قائل است. اما در ادامه اتفاقی رخ می دهد که او و شاگردش باید در مقابل یکدیگر قرار گیرند.
فیلم‌های پیشنهادی
Benny Chan
Benny ChanDonnie Yen
Nicolas Errèra
Curran Pang