پوستر فیلم  جهنم سبز

جهنم سبز

محصولایران
فیلم سینمایی «جهنم سبز» درباره مردی به نام حیدری، محیط بان سال خورده منطقه حفاظت شده جنگلی است، در یکی از گشت هایش، با شکارچیان غیر مجاز درگیر می شود و به قتل می رسد. «الیاس»، داماد حیدری که او هم محیط بان است، موضوع قتل پدر همسرش را پیگیری می کند و می فهمد یکی از مقامات قانونی مسئول هدایت قاچاقچیان است.
اسماعیل براری
اسماعیل براری
ناصر شاملو