پوستر فیلم  بچه های حیوانات روی زمین

بچه های حیوانات روی زمین

محصولانگلیس
مستند «بچه های حیوانات» درباره شش بچه حیوان از حیوان های مختلف است که در شش ماه اول زندگی، برای زنده ماندن با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
James Hemming
James Hemming
James Hemming
Nicholas Baxter