پوستر فیلم  جیم باتن و 13 وحشی

جیم باتن و 13 وحشی

محصولآلمان
فیلم «جیم باتن و 13 وحشی» ادامه ماجراجویی های «جیم دکمه ای» و «لوک راننده» است. خانم «مالزان» پس از شکست سنگینی که تجربه کرده است به دنبال انتقام گرفتن از جیم دکمه ای است.
فیلم‌های پیشنهادی