پوستر فیلم  ماموریت افتخار

ماموریت افتخار

محصولانگلیس
فیلم «مأموریت افتخار» یا «طوفان: نبرد بریتانیا» داستان گروهی از لهستانی های شجاع را روایت می ‎کند که در جنگ جهانی دوم در آسمان انگلستان جنگیدند، اما نه فقط برای حفظ انگلیس از دست آلمان‎ ها، بلکه برای حفظ خاطره و ارزش‌ های کشور خود.
David Blair
Laura Rossi
Sean Barton