پوستر فیلم  سه پنج دو

سه پنج دو

محصولایران
سریال «سه پنج دو» درباره فردی به نام «حشمت سوری» است که از فوتبال متنفر است. اما پس از فوت عمویش تمام ثروتش به «حشمت خان» می رسد و او با مشورت پسرش برای سود بیشتر، یک باشگاه فوتبال به نام «آذرخش» خریداری می کند و خودش مدیر عامل باشگاه می شود تا یک تحول بزرگ در زندگی خود و خانواده اش ایجاد کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر