پوستر فیلم  جنگجوی پیروز

جنگجوی پیروز

محصولایران
فیلم سینمایی «جنگجوی پیروز» درباره زنی به نام «گلین خانم»، سوگلی ناصرالدین شاه است که از توطئه‌ های انگلستان با خبر می‌ شود و درصدد خنثی کردن توطئه برمی‌ آید. از طرفی آقا خان نوری، میرزا هاشم «همسر پروین خواهر شاه»را مجبور می‌ کند تا همسرش را طلاق بدهد چرا که او به پروین علاقه دارد. میرزا هاشم از ترس به سفارت انگلیس پناهنده می‌ شود.
مجتبی راعی
مجتبی راعی