پوستر فیلم  خون روی تاج

خون روی تاج

فیلم «خون روی تاج» یا «جنجال محض» روایتگر جریان انقلاب مالت برای استقلال از دولت بریتانیا، در سال 1919 در روزهای پایانی جنگ جهانی اول است. زمانی که ارتش برای سرکوب شورش ها اعزام شد و دولت بریتانیا این برخورد خونین را پنهان کرد، در حالی که معترضان بی گناه به اتهام دامن زدن به خشونت ها، زندانی و کشته شدند.
فیلم‌های پیشنهادی