پوستر فیلم  معراجی ها

معراجی ها

محصولایران
سریال «معراجی ها» درباره چند دانشجو جوان است، که به تحریک یکی از اساتید خود به نام استاد «گنجی» مانع خاک سپاری چند شهید گمنام تازه تفحص شده در دانشگاه می شوند. همین امر باعث شروع ماجرایی تازه برای آن هاست.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر